Všetkým našim dobrodincom a sponzorom Zo srdca ĎAKUJEME!

Ostatných sponzorov a dobrodincov jednotlivých našich zariadení nájdete na ich stránkach.