Sídlo ALŽBETKA, n. o.

Centrum
pre deti a rodiny

Súkromná materská škola
Alžbetka

Špecializované zariadenie VYKUPITEĽ