Naše logo

Naše logo chce byť našou krátkou prezentáciou a graficky vyjadrovať cieľ a poslanie organizácie ALŽBETKA, n. o.

Dom

Ústredným motívom loga je dom. Dom je symbolom rodiny. Čierna farba jeho obrysov upozorňuje na jednej strane na istú vážnosť, tmu, noc, ale je to aj farba sviatočná. Dom je plný svetla, čo vyjadruje biela farba jeho vnútra.

Kríž

Nad domom sa výrazne vyníma kríž ako symbol všetkého náročného, čo sa v našom živote snažíme prijímať vo viere v Božiu pomoc. Kríž má v živote ľudí rôzne podoby – chorobu, starobu, utrpenie, biedu, chudobu, samotu, sklamanie, stratu odvahy k životu, nedorozumenia, nedostatok radosti, viery lásky… Ježiš však všetko premenil skrze kríž a dal nám príkaz lásky. Tá dokáže premeniť všetko.

Srdce

Srdce ako symbol lásky v rohu domu vyjadruje, že ľudia, ktorí sa v ňom stretávajú sa chcú mať úprimne radi a pomáhať si. Svoju lásku si však nenechávajú pre seba, ale idú ju rozdávať ďalej, aj mimo domu, vo svojom okolí. To je znázornené srdcom prekračujúcim múry domu. Srdcia ľudí sú mnohokrát spálené, vyhorené, chýba im láska. Čakajú na láskavé slovo, gesto, povzbudenie a pomoc dobrých ľudí. Môže to byť pomoc morálna, materiálna aj duchovná.