ALŽBETKA, n. o.

Chceme tu byť pre druhých

Naše zariadenia

Centrum pre deti a rodiny

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Súkromná materská škola Alžbetka

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Špecializované zariadenie VYKUPITEĽ

MEGVÁLTÓ Speciális intézmény NESVADY, NASZVAD

O nás

Prečo je toto dielo na svete

Dielo “ALŽBETKA” píše svoju históriu od roku 2004, kedy bolo založené ako Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Odvtedy sa ALŽBETKA, n. o., rozvíjala až do dnešnej podoby – od organizovania voľnočasových aktivít pre deti a mládež, cez otvorenie prvého zariadenia Krízového strediska, až po rozširovanie svojho okruhu pôsobenia zriaďovaním nových zariadení. 

Dielo ALŽBETKA, n. o., zriadila Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa ako reakciu na zložité životné situácie mnohých rodín nášho mesta, okolia a Slovenska.
Našou túžbou od začiatku založenia organizácie je dať ľuďom okúsiť, že Kristovo spásonosné dielo sa napĺňa už teraz.
V duchu našej zakladateľky bl. Alfonzy Márie – Alžbety Eppingerovej, po ktorej je toto dielo pomenované, chceme napĺňať jej slová:

„Mysliac na to, že slúžite v ľuďoch Bohu, zahŕňajte všetkých, ktorí sú vám zverení láskou a dobrotou.“N

Naše zariadenia

Chceme tu byť pre vás

IMG_7336

Centrum pre deti a rodiny (CDR)

Spišská nová ves

Centrum pre deti a rodiny bolo zriadené v roku 2006 ako Krízové stredisko. Od roku 2019 sa transformovalo z krízového strediska na centrum pre deti a rodiny.
Fungujeme na rodinnom princípe, pričom máme dve samostatne usporiadané skupiny, v ktorých sa staráme o 20 detí.
Do centra prijímame deti len na základe rozhodnutia súdu.

Súkromná materská škola Alžbetka (SMŠ)

Spišská Nová ves

Súkromná materská škola Alžbetka bola zriadená v roku 2010. Materskú školu môže navštevovať 20 detí v rámci jednej triedy.
Primeranými a dostupnými formami, metódami a prostriedkami rozvíjame u detí základné čnosti: poslušnosť, spravodlivosť, lásku a nábožnosť. Ponúkame výchovnú pedagogiku s prvkami Montessori, ktorá vychádza z myšlienky: „Pomôž mi, aby som to dokázal urobiť sám.“ (M. Montessori)

IMG_20200911_103742
IMG_20190404_155440 (1)

Zariadenie pre seniorov Raslavice (ZPS1)

Raslavice

Zariadenie pre seniorov v Raslaviciach ukončilo svoju činnosť 30. 06. 2023.

Ekonomicky oprávnené náklady za obdobie 01. 01.2023 – 30. 06. 2023 nájdete na tomto linku EON_ZPS_2023.

Špecializované zariadenie VYKUPITEĽ (ŠZ)

Nesvady

Sociálne služby v meste Nesvady poskytujeme od roku 2021, kedy sme začínali ako Zariadenie pre seniorov s kapacitou 19 miest. 

Od roku 2022 sme zriadili aj Špecializované zariadenie s kapacitou 10 miest, pričom v Zariadení pre seniorov sa znížil počet na 9 miest. 

Od roku 2023 sme po získaných skúsenostiach a na základe miestnych potrieb znovu reprofilizovali naše zariadenie a ostávame ako  Špecializované zariadenie VYKUPITEĽ s kapacitou 19 miest.

Prijímateľom sa celoročne poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva a osobné vybavenie. Zabezpečuje sa stála ošetrovateľská starostlivosť a záujmová činnosť.

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023 nájdete tu EON_ŠZ_2023 Nesvady

IMG_2859

Podporte nás

Radosť rozdávaním rastie

ALŽBETKA, n. o., ako subjekt tretieho sektora je závislá aj od svojich dobrodincov a darcov. Aby sme tu mohli byť pre tých, ktorí to potrebujú, potrebujeme aj vašu pomoc. Privítame akýkoľvek prejav vašej priazne a štedrosti.

Ďakujeme!

Ďakujeme vám, ktorí ste nám už svoju priazeň preukázali pomocou – deťom v centre,  škôlke, ako aj starkým o ktorých sa staráme. Sme vám vďační za každú finančnú i nefinančnú podporu, za vašu blízkosť a modlitbu.

Myslíme na vás v našich modlitbách.