Sponzori

Ďakujeme všetkým,
ktorí finančným alebo materiálnym spôsobom
pomáhajú pri utváraní a rozvoji edukačného prostredia detí.

 

V roku 2020 nás podporili...

(Kliknutím na obrázok sa presuniete na webové sídlo sponzora.)

V roku 2019 nás podporili...

(Kliknutím na obrázok sa presuniete na webové sídlo sponzora.)

V roku 2018 nás podporili...

(Kliknutím na obrázok sa presuniete na webové sídlo sponzora.)

RADA POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
Frankfurt nad Mohanom

V roku 2017 nás podporili...

(Po rozkliknutí sa dozviete viac.)

V roku 2017 nás podporili...

 

V roku 2016 nás podporili...

(Kliknutím na obrázok sa presuniete na webové sídlo sponzora.)

RADA POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
Frankfurt nad Mohanom

 

V roku 2015 nás podporili...

(Kliknutím na obrázok sa presuniete na webové sídlo sponzora.)

RADA POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
Frankfurt nad Mohanom