Zaujímam sa

Informácie o prijímaní detí do Súkromnej materskej školy Alžbetka.

Na stiahnutie

Dokumenty, ktoré si môžete stiahnú (prihlášky, formuláre, poriadky...).

Príspevky

Informácie o príspevkoch
na diea v Súkromnej materskej škole Alžbetka.

Jedálny lístok

Aktuálny jedálny lístok
pre deti Súkromnej materskej školy Alžbetka.

Projekty

Projekty, do ktorých
je zapojená Súkromná materská škola Alžbetka.

Rada školy

Rada školy pri Súkromnej materskej škole Alžbetka
v Spišskej Novej Vsi.

Oznamy pre rodičov

Súkromná materská škola Alžbetka oznamuje rodičom, že dňa 11.01.2019 v čase o 8:15 hodine, sa deti materskej školy zúčastnia sv. omše v kaplnke Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Po nej sa uskutoční požehnanie priestorov materskej školy - koleda.
Prosíme rodičov, aby priviedli deti do materskej školy v čase do 08:00 hod.

Ďakujem
Mgr. Andrea Buchtová
riaditežka SMŠ Alžbetka

Dňa 14.01.2019 (pondelok), v čase od 09.30 - 10.00hod. sa deti predškolského veku, zúčastnia športovo-pohybových aktivít v športovej hale Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves. Prosíme pripravi deom v pondelok ráno batoh (pršipl᚝, desiatu, tepláky, tričko s logom SMŠ Alžbetka, ponožky, tenisky). Tiež prosíme rodičov, aby deti ráno neprezliekali do náhradného oblečenia.

Dňa 16.01.2019 (streda), v čase od 13.15 - 14.15hod. sa deti predškolského veku, zúčastnia predplaveckého výcviku v krytej plavárni v Spišskej Novej Vsi. Prosíme pripravi deom v stredu ráno batoh (fžašu s nápojom, plavky, plav. čiapku, plav. okuliare, osušku, šžapky). Olovrant bude zabezpečený po príchode do MŠ.

Ďakujeme
Pedagógovia materskej školy

SMŠ Alžbetka oznamuje rodičom, že príspevok na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy za mesiac Január, môžete vyplati dňa 18.01.2019 (piatok) v čase od 15:00 - 16:00hod. v Montessori herni u jednej z učiteliek.

Ďakujem
Mgr. Andrea Buchtová
riaditežka SMŠ Alžbetka

Dňa 15.01.2019 (utorok) sa uskutoční v materskej škole aktivita Čo som našiel pod vianočným stromčekom špeciálny deň v materskej škole s hračkami, ktoré deti dostali pod stromček. Prosíme rodičov, aby si na tento deň spolu s demi pripravili jednu obžúbenú hračku a priniesli v utorok ráno do triedy.

Dňa 18.01.2019 (piatok) v čase o 09:30 hod. sa uskutoční pre deti v priestoroch materskej školy vzd. aktivita s LEGOM, na tému Zima - sane, pod vedením odb. lektorov, pracovníkov dets. centra LEGOVŇA v Poprade.

Mgr. Andrea Buchtová
riaditežka SMŠ Alžbetka