Zaujímam sa

Informácie o prijímaní detí do Súkromnej materskej školy Alžbetka.

Na stiahnutie

Dokumenty, ktoré si môžete stiahnúť (prihlášky, formuláre, poriadky...).

Príspevky

Informácie o príspevkoch
na dieťa v Súkromnej materskej škole Alžbetka.

Jedálny lístok

Aktuálny jedálny lístok
pre deti Súkromnej materskej školy Alžbetka.

Projekty

Projekty, do ktorých
je zapojená Súkromná materská škola Alžbetka.

Rada školy

Rada školy pri Súkromnej materskej škole Alžbetka
v Spišskej Novej Vsi.

Oznamy pre rodičov

(Nové a dôležité oznamy majú tučný nadpis.)

Súkromná materská škola Alžbetka oznamuje rodičom, že pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu (27. 9. 2016) sa deti materskej školy dňa 30.09.2016 (piatok) o 09.00 hodine zúčastnia Bábkového divadla spod Spišského hradu: „Čo robia bábky, keď divadlo nehrá“. Bábkové divadlo je bezplatné. Prosíme rodičov, aby účasť dieťaťa na bábkovom divadle potvrdili podpisom Hromadného informovaného súhlasu dňa 28.09.2016.
Ďakujeme za pochopenie!

Súkromná materská škola Alžbetka oznamuje rodičom, že zapojila deti predškolského veku do projektu s názvom „Zippyho kamaráti na Slovensku“, ktorý realizuje Liga za duševné zdravie. Projekt bude realizovaný v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Spišskej Novej Vsi. Prvé stretnutie sa uskutoční dňa 28.09.2016 (streda) o 13:00 hodine v priestoroch materskej školy - Montessori herni, ktoré bude viesť PaedDr. Javorská, psychológ CPPSaP. Prostredníctvom tohto programu sa deti učia lepšie chápať a vyjadrovať svoje emócie, spracovávať a zvládať problematické a záťažové situácie. Viac o tomto projekte a moduloch sa dozviete na webovej stránke: http://zippyhokamarati.sk/. Prosíme rodičov detí predškolského veku, aby účasť na projekte potvrdili podpisom Informovaného súhlasu dňa 28.09.2016 - streda, ráno. Ďakujeme za pochopenie!

Súkromná materská škola Alžbetka oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o športové aktivity – realizované dvakrát v mesiaci v spolupráci trénerom basketbalového klubu v dopoludňajších hodinách v stanovenom termíne a čase v Športovej hale v Spišskej Novej Vsi. O začatí realizácie športových aktivít budete vopred informovaní.
Ďakujeme za pochopenie!

Súkromná materská škola Alžbetka oznamuje rodičom, že dňa 28.09.2016 (štvrtok) o 9:30 hodine sa deti zúčastnia besedy spojenej s prezentáciou o zdravom životnom štýle na tému "Fridolín a zdravá strava", ktorá sa uskutoční v priestoroch materskej školy.
Ďakujeme za pochopenie!