Zaujímam sa

Informácie o prijímaní detí do Súkromnej materskej školy Alžbetka.

Na stiahnutie

Dokumenty, ktoré si môžete stiahnúť (prihlášky, formuláre, poriadky...).

Príspevky

Informácie o príspevkoch
na dieťa v Súkromnej materskej škole Alžbetka.

Jedálny lístok

Aktuálny jedálny lístok
pre deti Súkromnej materskej školy Alžbetka.

Projekty

Projekty, do ktorých
je zapojená Súkromná materská škola Alžbetka.

Rada školy

Rada školy pri Súkromnej materskej škole Alžbetka
v Spišskej Novej Vsi.

Oznamy pre rodičov

SMŠ Alžbetka pozýva rodičov, na Slávnostnú akadémiu detí materskej školy a rozlúčku s predškolákmi, ktorá sa uskutoční dňa 26.06.2019 o 16:00 hod. v hale SMŠ Alžbetka. Program bude pokračovať „opekačkou“ v záhrade materskej školy, športovými aktivitami, voľnými hrami, a spoločnými rozhovormi.

Tešíme sa na spoločné chvíle s Vami

kolektív pedagógov a deti
Súkromnej materskej školy Alžbetka

V dňoch 27.-28.06.2019 sa uskutoční Juniálesová noc v materskej škole. Program: 27.júna 2019 (štvrtok) sa deti zúčastnia svätej omše v kostole Nanebovzatia Panny Márie v čase o 8.15 hodine, s poďakovaním za uplynulý šk. rok, Navštívia ZOO v Sp. Novej Vsi,
Po návrate do MŠ budú pre deti v popoludňajších hodinách pripravené tvorivé dielne, 28.júna 2019 (piatok) dopoludnia, navštívia deti Pieskové ZOO v Poprade.
Prosíme rodičov, aby: priviedli deti do MŠ v štvrtok ráno najneskôr o 7:30 hodine, a neprezliekali deti do náhradného oblečenia
-priniesli do triedy cestovný preukaz deťom nad 6 rokov
-podpísali v triede u službukonajúcej učiteľky informovaný súhlas s účasťou dieťaťa na plánovanej aktivite
-pripravili deťom batohy s keksíkom, fľašou s vodou a pršiplášťom
-pripravili oblečenie na prezlečenie na ďalší deň do tašky označenej menom dieťaťa.
Prosíme rodičov nahlásiť záujem o Juniálesovú noc v materskej škole v triede u jednej z učiteliek a vyplatiť poplatok 3,50 € za akciu.

Mgr. Andrea Buchtová
riaditeľka SMŠ Alžbetka