Zaujímam sa

Informácie o prijímaní detí do Súkromnej materskej školy Alžbetka.

Na stiahnutie

Dokumenty, ktoré si môžete stiahnúť (prihlášky, formuláre, poriadky...).

Príspevky

Informácie o príspevkoch
na dieťa v Súkromnej materskej škole Alžbetka.

Jedálny lístok

Aktuálny jedálny lístok
pre deti Súkromnej materskej školy Alžbetka.

Projekty

Projekty, do ktorých
je zapojená Súkromná materská škola Alžbetka.

Rada školy

Rada školy pri Súkromnej materskej škole Alžbetka
v Spišskej Novej Vsi.

Oznamy pre rodičov

Dňa 27.03.2019 (streda), o 09.00 hodine, sa deti materskej školy zúčastnia regionálnej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Z rozprávky do rozprávky v Spišskom divadle.

Dňa 28.03.2019 (štvrtok) sa v rámci pobytu vonku uskutoční prednes básní v školskej záhrade pri príležitosti Svetového dňa poézie s názvom Pod brezou.
Prosíme rodičov nacvičiť s deťmi báseň s jarnou tematikou a jej text s menom dieťaťa priniesť v stredu ráno do materskej školy.

Ďakujeme
Pedagógovia materskej školy

Dňa 01.04.2019(pondelok), v čase od 09.30 - 10.00 hod. sa deti vo veku od 5-6 rokov zúčastnia športovo - pohybových aktivít v športovej hale.
Prosíme pripraviť deťom predškolského veku v pondelok ráno batoh
(pršiplášť, desiatu, tepláky, tričko s logom SMŠ Alžbetka, ponožky, tenisky).

Tiež prosíme rodičov, aby deti ráno neprezliekali do náhradného oblečenia.

Dňa 29.03.2019(piatok), sa deti zúčastnia turistickej vychádzky k Hornádu spojenej s pozorovaním prírody v jari a so zberom prírodnín v okolí rieky. Odchod detí z materskej školy je o 09.30 hod.
Prosíme rodičov pripraviť deťom v piatok ráno batoh
(pršiplášť, fľašu s vodou, keks, primerané oblečenie).


Ďakujeme
Pedagógovia materskej školy

SMŠ Alžbetka oznamuje rodičom, že príspevok na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy za mesiac marec môžete vyplatiť dňa 26.03.2019 (utorok) v čase od 15.00 - 16.00hod. v Montessori herni u jednej z učiteliek.

Ďakujem
Mgr. Andrea Buchtová
riaditeľka SMŠ Alžbetka

Popolcovou stredou sme začali pôstne obdobie. Pre deti materskej školy sme pripravili pôstnu aktivitu, počas ktorej sa budeme usilovať konať dobré skutky. Každý deň si s deťmi prečítame úryvok zo Svätého Písma a uvedieme predsavzatie, ktoré budeme spoločne plniť. Potom si vyfarbíme kvietok a priviažeme na tŕňový ker. Tak poďakujeme Pánovi Ježišovi za to, že sa za nás obetoval na kríži, aby sme sa mohli dostať do neba.

Prajeme Vám všetkým požehnané obdobie pôstu.
Učiteľky materskej školy

Dňa 21.03.2019 (štvrtok), v čase od 14.45 - 15.30hod., bude zabezpečený krúžok Ľudové tance v kine Mier. Odchod detí z materskej školy v sprievode jednej učiteľky je o 13.55 hod., predpokladaný návrat do materskej školy o 16.15 hod.
Prosíme pripraviť deťom vo štvrtok ráno batoh (desiatu, fľašu s nápojom, tepláky/sukňu, tričko, ponožky/silonky, tenisky/cvičky).

Riaditeľka SMŠ Alžbetka oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) p o s k y t u j e
z organizačných dôvodov, riaditeľské voľno dňa 02.04.2019.

Ďakujem
Mgr. Andrea Buchtová
riaditeľka SMŠ Alžbetka