Zaujímam sa

Informácie o prijímaní detí do Súkromnej materskej školy Alžbetka.

Na stiahnutie

Dokumenty, ktoré si môžete stiahnú (prihlášky, formuláre, poriadky...).

Príspevky

Informácie o príspevkoch
na diea v Súkromnej materskej škole Alžbetka.

Jedálny lístok

Aktuálny jedálny lístok
pre deti Súkromnej materskej školy Alžbetka.

Projekty

Projekty, do ktorých
je zapojená Súkromná materská škola Alžbetka.

Rada školy

Rada školy pri Súkromnej materskej škole Alžbetka
v Spišskej Novej Vsi.

Oznamy pre rodičov

SMŠ Alžbetka oznamuje rodičom, že dňa 22.10.2018 (pondelok), v čase od 09.00 do 10.30 hod.sa uskutoční v priestoroch materskej školy vyšetrenie zraku detí na poruchy binokulárneho videnia, pod dohžadom detskej očnej lekárky, špeciálneho tyflopéda a za účasti riaditežky SMŠ Alžbetka.

Mgr. Andrea Buchtová
riaditežka SMŠ Alžbetka

Milí rodičia, prosíme vás aby ste až do odvolania využívali len označený bočný vchod do materskej školy, ktorý je zozadu z dvora, z dôvodu opadávania omietky na fasáde. Návleky si prosíme navliec z koša, ktorý je umiestnený pri bočnom vchode do šatne.
Ďakujeme za pochopenie!

Mgr. Andrea Buchtová
riaditežka SMŠ Alžbetka