Zaujímam sa

Informácie o prijímaní detí do Súkromnej materskej školy Alžbetka.

Na stiahnutie

Dokumenty, ktoré si môžete stiahnú (prihlášky, formuláre, poriadky...).

Príspevky

Informácie o príspevkoch
na diea v Súkromnej materskej škole Alžbetka.

Jedálny lístok

Aktuálny jedálny lístok
pre deti Súkromnej materskej školy Alžbetka.

Projekty

Projekty, do ktorých
je zapojená Súkromná materská škola Alžbetka.

Rada školy

Rada školy pri Súkromnej materskej škole Alžbetka
v Spišskej Novej Vsi.

Oznamy pre rodičov

SMŠ Alžbetka oznamuje rodičom, že dňa 16.04.2018 (pondelok), sa deti materskej školy zúčastnia turistickej vychádzky k vodnému toku Hornádu spojenej s pozorovaním prírody v jari a so zberom prírodnín v okolí rieky.
Odchod detí z materskej školy je o 09:30 hod.

Prosíme rodičov pripravi deom v pondelok ráno batoh (pršipl᚝, fžašu s vodou, keks, primerané oblečenie, prikrývku na hlavu).

Ďakujeme
Učitežky SMŠ Alžbetka

Dňa 09.04.2018(pondelok), v čase od 09.30 - 10.00 hod. sa deti vo veku od 4-6 rokov zúčastnia športovo - pohybových aktivít v športovej hale.
Prosíme pripravi deom v pondelok ráno batoh
(desiata, tepláky, tričko s logom SMŠ Alžbetka, ponožky, tenisky).

Tiež prosíme rodičov aby deti ráno neprezliekali do náhradného oblečenia.

Dňa 10.04.2018(utorok), v čase od 13.15 - 14.15 hod. sa deti vo veku od 4-6 rokov (podža zápisu rodičov na krúžok) zúčastnia predplaveckého výcviku v krytej plavárni.
Prosíme pripravi deom v utorok ráno batoh
(plavky, plaveckú čiapku, plavecké okuliare, osušku, šžapky, fžašu s nápojom a desiatu).


Ďakujeme
Učitežky SMŠ Alžbetka

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy za mesiac apríl, spolu s poplatkom za detský aerobik a predplavecký výcvik, môžete vyplati dňa 19.04.2018 (štvrtok) v čase od 15:00 - 16:00 hod. v triede u jednej z učiteliek.

Ďakujeme
Mgr. Andrea Buchtová
poverená riadením SMŠ Alžbetka

SMŠ Alžbetka oznamuje rodičom, že dňa 28.03.2018(streda) plánujeme s demi predškolského veku (s demi štvorročnými podža záujmu rodičov) navštívi Hvezdáreň a Planetárium v Košiciach, v rámci témy Spoznávame vesmír.

Učitežky SMŠ Alžbetka