Zaujímam sa

Informácie o prijímaní detí do Súkromnej materskej školy Alžbetka.

Na stiahnutie

Dokumenty, ktoré si môžete stiahnú (prihlášky, formuláre, poriadky...).

Príspevky

Informácie o príspevkoch
na diea v Súkromnej materskej škole Alžbetka.

Jedálny lístok

Aktuálny jedálny lístok
pre deti Súkromnej materskej školy Alžbetka.

Projekty

Projekty, do ktorých
je zapojená Súkromná materská škola Alžbetka.

Rada školy

Rada školy pri Súkromnej materskej škole Alžbetka
v Spišskej Novej Vsi.

Oznamy pre rodičov

Milí rodičia, poplatky na materskú školu v mesiaci október sa budú vybera v utorok 17.10.2017 popoludní v čase od 15:00 do 16:00 hod. u Mgr. Andrey Buchtovej – sr. Kláry v počítačovej miestnosti. Rodičov, ktorí ešte neuhradili príspevok na pomôcky v 1. polroku vo výške 10 € prosíme, aby tak urobili v uvedenom termíne.

Podža možnosti si pripravte presnú sumu poplatku. Ďakujeme za spoluprácu.
Učitežky SMŠ Alžbetka

Dňa 13.10.2017(piatok), v čase o 9:30 hod., sa deti Súkromnej materskej školy Alžbetka, zúčastnia exkurzie do Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, pri príležitosti Svetového dňa zvierat, v rámci plánu aktivít na školský rok 2017/2018.

Ďakujeme
Pedagógovia materskej školy

Milí rodičia, nové fotky za šk. rok 2017/2018 sú opä aktualizované v sekcii Galéria.