Rada školy
pri Súkromnej materskej škole Alžbetka

 
 

Zoznam členov rady školy

 
Meno a priezvisko člena V zastúpení
Mgr. Eva Hrušovská pedagogických zamestnancov, predseda Rady školy
Mgr. Katarína Janošková (sr. Ancilla) nepedagogických zamestnancov, podpredseda Rady školy
Mgr. Otília Berková rodičov detí
Mgr. Nina Godóová (sr. Joachima) zriaďovateža materskej školy
Mgr. Mariana Užáková (sr. Filotea) zriaďovateža Neziskovej organizácie Alžbetka
 

Funkčné obdobie rady školy: 27.11.2015 - 27.11.2019

Vaše pripomienky a návrhy môžete posiela na poštovú adresu:
Rada školy pri Súkromnej materskej škole Alžbetka, Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves
alebo na e-mail:

 
 

Dokumenty vydané radou školy

 
Štatút rady školy
 
Plán zasadnutí rady školy v školskom roku 2018/2019
Plán zasadnutí rady školy v školskom roku 2017/2018
 

Výročné správy vydané Radou školy

 
Výročná správa 2010/2011
Výročná správa 2011/2012
Výročná správa 2012/2013
Výročná správa 2013/2014
Výročná správa 2015
Výročná správa 2016
Výročná správa 2017
Výročná správa 2018