Rada školy
pri Súkromnej materskej škole Alžbetka

 
 

Zoznam členov rady školy

 
Meno a priezvisko člena V zastúpení
Mgr. Mariana Užáková,
sr. Filotea
delegovaný zástupca zriaďovateža Alžbetka, n.o.,
predseda Rady školy
Mgr. Nina Godóová,
sr. Joachima
delegovaný zástupca zriaďovateža SMŠ Alžbetka
Bc. Patrícia Matúšová zástupca pedagogických zamestnancov SMŠ Alžbetka,
podpredseda Rady školy
Mgr. Katarína Jánošková,
sr. Ancilla
zástupca nepedagogických zamestnancov SMŠ Alžbetka
Ing. Veronika Kavuličová zástupca rodičov SMŠ Alžbetka
 

Funkčné obdobie rady školy: 14.11.2019 - 14.11.2023

Vaše pripomienky a návrhy môžete posiela na poštovú adresu:
Rada školy pri Súkromnej materskej škole Alžbetka, Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves
alebo na e-mail:

 
 

Dokumenty vydané radou školy

 
Štatút rady školy
 
Plán zasadnutí rady školy v školskom roku 2020/2021
 

Výročné správy vydané Radou školy

 
Výročná správa 2010/2011
Výročná správa 2011/2012
Výročná správa 2012/2013
Výročná správa 2013/2014
Výročná správa 2015
Výročná správa 2016
Výročná správa 2017
Výročná správa 2018
Výročná správa 2019