Projekty a súťaže

Projekty a súťaže, ktoré sa v súčasnosti realizujú na Súkromnej materskej škole Alžbetka:

Recykluj a vyhraj - MilkAgro, SABI súťaž

Cieľom projektu je zbierať hliníkové viečka z výrobkov SABI a tetrapak z čerstvého mlieka SABI.

Webový odkaz: sutaz.milkagro.sk

 

Zbieram baterky

Cieľom projektu je informovať a vychovávať deti a mládež k separovanému zberu. Batérie a akumulátory sú bežne používané ako zdroje energie, sú však nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie. Kým sa používajú, nepredstavujú problém. Keď sa ich funkčnosť stratí, vtedy sa stávajú nebezpečnými odpadmi.

Webový odkaz: www.malebaterky.sk

 

Zber plastových vrchnákov

Cieľom projektu je zbierať vrchnáky z PET fliaš, a tým pomôcť a uľahčiť život Samkovi.

 

Školské ovocie

Cieľom projektu je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl.

Webový odkaz: www.skolskeovocie.sk

 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Materská škola získala interaktívnu tabuľu, notebook, projektor a farebnú tlačiareň.

Webový odkaz: www.digiskola.sk

 

Projekty a súťaže, ktoré sa realizovali na Súkromnej materskej škole Alžbetka a sú ukončené:

Pôstna krabička 2017 - Slovenská katolícka charita

SMŠ Alžbetka ďakuje rodičom, za finančný príspevok pre núdznych formou Pôstnej krabičky pre Afriku. Váš pôstny dar vo výške 35,50€ bol dňa 11.04.2018 odoslaný poštovou poukážkou na účet Slovenskej katolíckej charity. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Webový odkaz: www.charita.sk             Odkaz na fotografie.

 

Súťaž Dráčik-Recykláčik

Cieľom súťaže bolo vyzbierať 20 viečok z akýchkoľvek krémov a jogurtov s logom TAMI. Vyzbierané viečka boli odoslané dňa 27.4.2015.
Dňa 15.5.2015 sa uskutočnilo žrebovanie v súťaži s TAMI a z našej materskej školy boli vylosovaní jednotlivci: Timotej Berko a Nelka Grobarčíková. Obidvaja získali darčekovú kartu Dráčik v hodnote 40€.

Webový odkaz: www.tami.sk             Odkaz na fotografie.

 

Pôstna krabička 2015 - Slovenská katolícka charita

Cieľom projektu bolo pomôcť chudobným rodinám a deťom v Rwande a Ugande formou duchovnej a materiálnej pomoci. Výťažok z tejto zbierky bol otvorený deťmi SMŠ dňa 13.04.2015 a bol poslaný na účet SKCH v sume 25,45€, z toho poplatok za prevod na účet 0,40€. Celková suma pôstnej krabičky bola 25,85€. Nech sám Pán odmení vašu štedrosť.

Webový odkaz: www.charita.sk             Odkaz na fotografie.

 

Delíčko

Cieľom súťaže bolo kúpiť si 10x rastlinnú nátierku, vystrihnúť štvorlístok, nalepiť ho na hraciu kartu a odoslať do firmy Palma Slovensko. Súťaž bola ukončená. Materská škola bola vylosovaná a získala divadelné predstavenie, ktoré zavítalo priamo do materskej školy.

Webový odkaz: www.delicko.sk             Odkaz na fotografie.

 

Pôstna krabička 2014 - Slovenská katolícka charita

Cieľom projektu bolo pomôcť deťom v Ugande formou duchovnej a materiálnej pomoci. Projekt bol ukončený a vyzbierané peniaze v sume 36€ boli poslané Slovenskej katolíckej charite.

Webový odkaz: www.charita.sk             Odkaz na fotografie.

 

Výtvarná súťaž "Môj kalendár" s časopisom Zvonček a Maxík

Cieľom súťaže bolo vytvoriť darček pre mamičku ku Dňu matiek. Súkromná materská škola Alžbetka obdržala Diplom a detskú knihu Vtáči orchester.

Webový odkaz: www.daxe.sk             Odkaz na fotografie.