Ako mám postupovať, aby moje dieťa mohlo navštevovať túto materskú školu?

Postupujte podľa týchto krokov:

  1. Overte si telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu aktuálnu obsadenosť materskej školy. Materská škola má určenú kapacitu 20 detí (jedna trieda), ktorú nemôže prekročiť. Ak je materská škola v nasledujúcom školskom roku obsadená na 100%, podaným prihláškam sa nevyhovuje a obdržíte Rozhodnutie o neprijatí na predprimárne vzdelávanie.
  2. Ak je voľné miesto v materskej škole, stiahnite si Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v Súkromnej materskej škole Alžbetka a Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve alebo osobne si ich príďte vyzdvihnúť do Súkromnej materskej školy Alžbetka.
  3. Vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v Súkromnej materskej škole Alžbetka, pediatrom potvrdené Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve a kópiu rodného listu zašlite prostredníctvom pošty na adresu alebo osobne prineste do Súkromnej materskej školy Alžbetka.
  4. Po určitom období Vám príde poštou Rozhodnutie o prijatí na predprimárne vzdelávanie, čo Vám zaručuje, že dieťa je prijaté do Súkromnej materskej školy Alžbetka.