Základné údaje

Nezisková organizácia Alžbetka

Súkromná materská škola Alžbetka
Školská 4
052 01 Spišská Nová Ves
Kontakt za účelom komunikácie: 053/42 989 73
Mobil: 0917 415 256
E-mail: klikni tu
Webové sídlo: www.alzbetka-no.sk

 

Štatutárny zástupca n.o. Alžbetka

Mgr. Darina Haburajová – sr. M. Mechtilda

Štatutárny zástupca n.o.
Súkromnej materskej školy Alžbetka

 

Pedagogickí pracovníci

Mgr. Andrea Buchtová - sr. Klára

riaditežka
Súkromnej materskej školy Alžbetka

Tel.č.: 0948 360 108, E-mail: klara@sdr.sk

Konzultačné hodiny

nepárny týždeň v Pondelok: 14.15 - 15.15 hod.
párny týždeň v Pondelok: 07.30 - 08.30 hod

 

Mgr. Eva Hrušovská

triedna učitežka
Súkromnej materskej školy Alžbetka


Konzultačné hodiny

párny týždeň v Utorok: 14.15 - 15.15 hod.
nepárny týždeň v Pondelok: 07.30 - 08.30 hod

 
 

Zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces v Súkromnej materskej škole Alžbetka.

 
 

Prevádzkoví pracovníci

Vlasta Štefková

vedúca Školskej výdajnej jedálne
pri Súkromnej materskej škole Alžbetka

 

Lívia Rabatinová

upratovačka
Súkromnej materskej školy Alžbetka

 

Zabezpečujú prevádzku Súkromnej materskej školy Alžbetka a Školskej výdajnej jedálne pri Súkromnej materskej škole Alžbetka.