Základné údaje

Nezisková organizácia Alžbetka

Súkromná materská škola Alžbetka
Školská 4
052 01 Spišská Nová Ves
Kontakt za účelom komunikácie: 053/42 989 73
Mobil: 0917 415 256
E-mail:
Webové sídlo: www.alzbetka-no.sk

 

Pedagogickí pracovníci

Mgr. Eva Hrušovská

riaditežka
Súkromnej materskej školy Alžbetka

 

Mgr. Mariana Užáková - sr. Filotea

triedna učitežka
Súkromnej materskej školy Alžbetka

 

Zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces v Súkromnej materskej škole Alžbetka.

 
 

Prevádzkoví pracovníci

Vlasta Štefková

vedúca Školskej výdajnej jedálne
pri Súkromnej materskej škole Alžbetka

 

Lívia Rabatinová

upratovačka
Súkromnej materskej školy Alžbetka

 

Zabezpečujú prevádzku Súkromnej materskej školy Alžbetka a Školskej výdajnej jedálne pri Súkromnej materskej škole Alžbetka.