Fotogaléria v školskom roku 2018/2019

September 2018 Súťažíme so Zvončekom Október 2018 Besiedka - Úcta k starším November 2018 December 2018 Vianočná besiedka Vianočné tvorivé dielne s rodičmi Január 2019 Február 2019 Lyžiarsky výcvik Marec 2019 Fašiangový karneval Krížová cesta detí a rodičov Apríl 2019 Máj 2019 Deň matiek 2019 Jún 2019

Fotogaléria v školskom roku 2017/2018

Fotogaléria v školskom roku 2016/2017

Fotogaléria v školskom roku 2015/2016

Fotogaléria v školskom roku 2014/2015

Fotogaléria v školskom roku 2013/2014

September 2013: Otvorenie školského roka, Poznávame priestory MŠ, Šarkaniáda, Moja cesta do MŠ, Detský aerobic Február 2014: Exkurzia do Planetária a Hvezdárne v Košiciach, Valentínky, Návšteva GUS - tvorba Jozefa Hanulu, Návšteva knižnice, Príprava na karneval, Vyrábame masky, Vesmírne zákonitosti Marec 2014: Beseda so spisovateľom, Čo je pod zemou?, Záhradníci, Mesiac knihy, Návšteva Multifunkčného centra, Návšteva základnej školy, Staráme sa o areál MŠ, Svetový deň divadla, Vychádzka k vode, Základy gramotnosti December 2013: Vianočné medovníčky, Vyrábame vianočné darčeky, Narodil sa nám Spasiteľ - vystúpenie Apríl 2014: Blíži sa Veľká noc, Hospodársky dvor, Moja mama, Veľkonočný baránok Máj 2014:Pracovné profesie, Na cestách, Moja domovina, Deň detí Jún 2014:Exotické zvieratá, ZOO, Lúčne kvety, Príroda okolo vody, Prázdniny za dvermi The Smurf Carneval Fotografie zo šmolkovského karnevalu. Október 2013: Farby jesene, Ihličnatý a listnatý strom a krík, Jesenné práce, Živočíchy v jeseni Noc v materskej škole Fotografie z prežitej noci v materskej škole. Deň matiek v materskej škole Vystúpenie detí k príležitosti Dňa matiek Január 2014: Zimné hry na snehu, Postup obliekania a obúvania v zime, Príprava krmiva a výroba kŕrmidiel pre vtáctvo v zime Indiánsky rozlúčkový deň Indiáni a indiánky v materskej škole. November 2013: Chránim si svoje zdravie, Keď sme chorí, Ovocie a zelenina, Privítajme Mikuláša, Úcta k starším - vystúpenie

© 2015 Súkromná materská škola Alžbetka