Fotogaléria v školskom roku 2017/2018

September 2017 Október 2017 November 2017 December 2017 Január 2018 Február 2018 Lyžiarský výcvik Marec 2018 Apríl 2018 Máj 2018 Deň matiek Deň detí Pohybové hry - športová hala Duchovná obnova rodičov Deň otcov Rozlúčková slávnosť predškolákov Jún 2018

Fotogaléria v školskom roku 2016/2017

September 2016 Október 2016 Apríl 2017 December 2016 Február 2017 Január 2017 Jún 2017 Karneval Lyžiarský výcvik Máj 2017 Marec 2017 Mikuláš medzi nami November 2016 Krížová cesta Predplavecký výcvik Sv. omša s rodinami Vianočná besiedka-Narodil sa nám Spasiteľ Krúžok-Náboženská výchova

Fotogaléria v školskom roku 2015/2016

Fotogaléria v školskom roku 2014/2015

Fotogaléria v školskom roku 2013/2014

September 2013: Otvorenie školského roka, Poznávame priestory MŠ, Šarkaniáda, Moja cesta do MŠ, Detský aerobic Február 2014: Exkurzia do Planetária a Hvezdárne v Košiciach, Valentínky, Návšteva GUS - tvorba Jozefa Hanulu, Návšteva knižnice, Príprava na karneval, Vyrábame masky, Vesmírne zákonitosti Marec 2014: Beseda so spisovateľom, Čo je pod zemou?, Záhradníci, Mesiac knihy, Návšteva Multifunkčného centra, Návšteva základnej školy, Staráme sa o areál MŠ, Svetový deň divadla, Vychádzka k vode, Základy gramotnosti December 2013: Vianočné medovníčky, Vyrábame vianočné darčeky, Narodil sa nám Spasiteľ - vystúpenie Apríl 2014: Blíži sa Veľká noc, Hospodársky dvor, Moja mama, Veľkonočný baránok Máj 2014:Pracovné profesie, Na cestách, Moja domovina, Deň detí Jún 2014:Exotické zvieratá, ZOO, Lúčne kvety, Príroda okolo vody, Prázdniny za dvermi The Smurf Carneval Fotografie zo šmolkovského karnevalu. Október 2013: Farby jesene, Ihličnatý a listnatý strom a krík, Jesenné práce, Živočíchy v jeseni Noc v materskej škole Fotografie z prežitej noci v materskej škole. Deň matiek v materskej škole Vystúpenie detí k príležitosti Dňa matiek Január 2014: Zimné hry na snehu, Postup obliekania a obúvania v zime, Príprava krmiva a výroba kŕrmidiel pre vtáctvo v zime Indiánsky rozlúčkový deň Indiáni a indiánky v materskej škole. November 2013: Chránim si svoje zdravie, Keď sme chorí, Ovocie a zelenina, Privítajme Mikuláša, Úcta k starším - vystúpenie

© 2015 Súkromná materská škola Alžbetka