Fotogaléria v školskom roku 2015/2016

September 2015 Február 2016 Marec 2016 December 2015 Apríl 2016 Deň otcov Máj 2016 Návšteva Mikuláša Október 2014 Narodil sa Ježiško Deň matiek Január 2016 Lyžiarsky výcvik Jún 2016 November 2015

Fotogaléria v školskom roku 2014/2015

Fotogaléria v školskom roku 2013/2014

September 2013: Otvorenie školského roka, Poznávame priestory MŠ, Šarkaniáda, Moja cesta do MŠ, Detský aerobic Február 2014: Exkurzia do Planetária a Hvezdárne v Košiciach, Valentínky, Návšteva GUS - tvorba Jozefa Hanulu, Návšteva knižnice, Príprava na karneval, Vyrábame masky, Vesmírne zákonitosti Marec 2014: Beseda so spisovateľom, Čo je pod zemou?, Záhradníci, Mesiac knihy, Návšteva Multifunkčného centra, Návšteva základnej školy, Staráme sa o areál MŠ, Svetový deň divadla, Vychádzka k vode, Základy gramotnosti December 2013: Vianočné medovníčky, Vyrábame vianočné darčeky, Narodil sa nám Spasiteľ - vystúpenie Apríl 2014: Blíži sa Veľká noc, Hospodársky dvor, Moja mama, Veľkonočný baránok Máj 2014:Pracovné profesie, Na cestách, Moja domovina, Deň detí Jún 2014:Exotické zvieratá, ZOO, Lúčne kvety, Príroda okolo vody, Prázdniny za dvermi The Smurf Carneval Fotografie zo šmolkovského karnevalu. Október 2013: Farby jesene, Ihličnatý a listnatý strom a krík, Jesenné práce, Živočíchy v jeseni Noc v materskej škole Fotografie z prežitej noci v materskej škole. Deň matiek v materskej škole Vystúpenie detí k príležitosti Dňa matiek Január 2014: Zimné hry na snehu, Postup obliekania a obúvania v zime, Príprava krmiva a výroba kŕrmidiel pre vtáctvo v zime Indiánsky rozlúčkový deň Indiáni a indiánky v materskej škole. November 2013: Chránim si svoje zdravie, Keď sme chorí, Ovocie a zelenina, Privítajme Mikuláša, Úcta k starším - vystúpenie