Dokumenty na stiahnutie

 

Všetky dokumenty sú uložené vo formáte pdf. Na otvorenie dokumentov je potrebné ma nainštalovaný program Adobe Reader. Stiahnú si ho môžete ns tejto adrese: http://get.adobe.com/sk/reader/

Dokumenty potrebné na prihlásenie dieaa do materskej školy

 
Prihláška do Súkromnej materskej školy Alžbetka
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieaa na pobyt v kolektíve
 
 

Ďalšie dokumenty a formuláre

 
Dotazník pre rodičov novoprijatého dieaa do materskej školy
Splnomocnenie na preberanie dieaa
Informovaný súhlas
Vyjadrenie zákonného zástupcu k vychádzkam
Vyhlásenie o bezinfekčnosti
Prihláška na stravovanie
Potvrdenie lekára o zaradení dieaa do kolektívu po chorobe
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieaa absolvova predplavecký výcvik
 
 

Dokumenty vydané Súkromnou materskou školou Alžbetka

 
Školský vzdelávací program Alžbetka
Školský poriadok Súkromnej materskej školy Alžbetka
Plán aktivít na I. polrok školského roka 2017/2018
Plán aktivít na II. polrok školského roka 2017/2018
Denný poriadok v školskom roku 2017/2018
Vzdelávacie oblasti v školskom roku 2017/2018
 
 

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti v SMŠ Alžbetka

 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2013/2014
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2014/2015