Darujte 2% zo svojich už odvedených daní

Vážení priatelia, dobrodinci, známi!
V prvom rade nám dovoľte poďakovať Vám za priazeň preukázanú v rôznych formách spolupráce pri pomoci a poskytovaní sociálnych služieb našim klientom - deťom a mladým v krízových situáciách, deťom v materskej škole i v Zariadení pre seniorov a za podporu preukázanú mnohými z Vás v minulosti aj tým, že ste sa rozhodli darovať nám svoje 2% dane, ktoré by inak zostali v štátnom rozpočte. Oznamujeme Vám, že i v tomto roku sme sa pre príjem 2% zaregistrovali, preto ak sa rozhodnete i v tomto roku niekoho podporiť, budeme radi, ak si nás vyberiete. Samozrejme, sme Vám vďační aj za akúkoľvek inú, aj "nefinančnú" podporu, za vašu blízkosť a modlitbu. Sľubujeme Vám, že Vašu priazeň opätujeme a myslíme na Vás v modlitbách a vo svätej omši.
Veď "Radosť rozdávaním rastie". Preto sa podporujme navzájom.

Ďakujeme Vám za pomoc!

Tlačivo na darovanie 2% z dane za rok 2017:

Popis dokumentu Odkaz na stiahnutie súboru
Vyhlásenie pre fyzickú osobu vo formáte pdf Vyhlásenie
Potvrdenie pre fyzickú osobu vo formáte pdf Vyhlásenie
Poučenie, ako vypĺňať Vyhlásenie vo formáte pdf Poučenie

Ak potrebujete ďalšie dôležité údaje, kliknite na odkaz: Dôležité údaje

Dôležité údaje pre 2% z dane

Názov:

ALŽBETKA, n.o.

Sídlo:

Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO:

35581131

DIČ:

2021867188

Daňový úrad:

Školská 4, 052 73 Spišská Nová Ves

Peňažný ústav:

TATRABANKA, s.r.o.

IBAN:

SK 49 1100 0000 0026 2684 0908

SWIFT:

TATR SK BX