Darujte 2% zo svojich už odvedených daní

Vážení priatelia, dobrodinci, známi!
V prvom rade nám dovoľte poďakovať Vám za priazeň preukázanú v rôznych formách spolupráce pri pomoci a poskytovaní sociálnych služieb našim klientom - deťom a mladým v krízových situáciách, deťom v materskej škole i v Zariadení pre seniorov a za podporu preukázanú mnohými z Vás v minulosti aj tým, že ste sa rozhodli darovať nám svoje 2% dane, ktoré by inak zostali v štátnom rozpočte. Oznamujeme Vám, že i v tomto roku sme sa pre príjem 2% zaregistrovali, preto ak sa rozhodnete i v tomto roku niekoho podporiť, budeme radi, ak si nás vyberiete. Samozrejme, sme Vám vďační aj za akúkoľvek inú, aj "nefinančnú" podporu, za vašu blízkosť a modlitbu. Sľubujeme Vám, že Vašu priazeň opätujeme a myslíme na Vás v modlitbách a vo svätej omši.
Veď "Radosť rozdávaním rastie". Preto sa podporujme navzájom.

Ďakujeme Vám za pomoc!

Tlačivo na darovanie 2% z dane:

Popis dokumentu Odkaz na stiahnutie súboru
Vyhlásenie pre fyzickú osobu vo formáte pdf Vyhlásenie
Poučenie, ako vypĺňať Vyhlásenie vo formáte pdf Poučenie

Ak potrebujete ďalšie dôležité údaje, kliknite na odkaz: Dôležité údaje

Dôležité údaje pre 2% z dane

Názov:

ALŽBETKA, n.o.

Sídlo:

Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO:

35581131

DIČ:

2021867188

Daňový úrad:

Školská 4, 052 73 Spišská Nová Ves

Peňažný ústav:

TATRABANKA, s.r.o.

IBAN:

SK 49 1100 0000 0026 2684 0908

SWIFT:

TATR SK BX