Každý človek je pozvaný, aby sa neustále zasadzoval za lepší a spravodlivejší svet. Táto angažovanosť je konfrontovaná s vysokým nárokom, vidieť nielen svoj vlastný život ale aj to, čo sa deje okolo nás. Kto sa s otvorenými očami prechádza mestom, môže vidieť, že

  • sú ľudia, ktorým sa vodí horšie ako jemu samému, alebo jeho rodine,
  • niektoré veci sa môžu podariť len zaangažovanosťou viacerých ľudí,
  • prináša to väčšiu radosť, žiť spolu na dedine alebo v mestskej časti, kde sa ľudia poznajú a navzájom si pomáhajú,
  • je mnoho ľudí, ktorí žijú vedľa seba a majú rozdielny spôsob života.


Pre mnohých ľudí je charakteristické, že sa zapájajú do aktivít, ktorými sa snažia dané skutočnosti zmeniť a zlepšiť. Príkladom sú aj mnohé aktivity neziskovej organizácie Alžbetka od jej založenia.

Štatút Neziskovej organizácie Alžbetka

Popis dokumentu Názov súboru Veľkosť súboru
Štatút Neziskovej organizácie Alžbetka statut.pdf 182 kB

Správy o činnosti Neziskovej organizácie Alžbetka

Popis dokumentu Názov súboru Veľkosť súboru
Správa o činnosti za rok 2004 2004.doc 32 kB
Správa o činnosti za rok 2005 2005.doc 55 kB
Správa o činnosti za rok 2006 2006.doc
70 kB
Správa o činnosti za rok 2007 2007.doc
122 kB
Správa o činnosti za rok 2008 2008.doc
141 kB
Správa o činnosti za rok 2009 2009.doc
76 kB
Správa o činnosti za rok 2010 2010.doc
169 kB
Správa o činnosti za rok 2011 2011.pdf
701 kB
Správa o činnosti za obdobie 2006 - 2011 2006-2011.pdf
169 kB
Správa o činnosti za rok 2012 2012.pdf
500 kB
Správa o činnosti za rok 2013 2013.pdf
445 kB
Správa o činnosti za rok 2014 2014.pdf
987 kB
Správa o činnosti za rok 2015 2015.pdf
987 kB
Správa o činnosti za rok 2016 2016.pdf
80,00 kB
Správa o činnosti za rok 2017 2017.pdf
1046 kB
Správa o činnosti za rok 2018 2018.pdf
1057 kB

Ochrana osobných údajov

„Naša organizácia ALŽBETKA n.o., spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk“.