Adresa krízového strediska:

ALŽBETKA n. o.
Krízové stredisko

Školská 4
052 01 Spišská Nová Ves
Telefónne číslo: 053/4298973; 053/4298974
E-mail:
Web: http://www.alzbetka-no.sk/

Ak máte záujem pozrieť si informácie o riadení krízového strediska, kliknite na odkaz: Zobraziť informácie

Štatutárny zástupca neziskovej organizácie:

Ing. Ján Melcher
Telefónne číslo: 053/4298973
E-mail:

Zodpovedný zástupca Krízového strediska Alžbetka, n.o.:

Mgr. Emília Pčolová - sr. M. Katrin

Riaditeľka Súkromnej materskej školy Alžbetka, n.o.:

Mgr. Eva Hrušovská

Vedúca Zariadenia pre seniorov a DSS v Raslaviciach:

Mgr. Anna Štutiková - sr. M. Školastika

Projektová manažérka neziskovej organizácie:

Ing. ThLic. Helena Sedláková – sr. Alojzína
Telefónne číslo: 053/4298974
E-mail:

Účtovníčka neziskovej organizácie:

Mgr. Katarína Jánošková – sr. M. Ancilla

Vedúca výchovy:

Mgr. Nina Godóová – sr. M. Joachima

Pedagógovia krízového strediska:

Mgr. Jana Čekanová – sr. M. Liguori
Mgr. Veronika Pramuková
Bc. Dagmar Potočná

Pomocní vychovávatelia krízového strediska:

Alena Furíková
Mgr. Jaroslava Karabelová
Mgr. Ľuboslava Jendralová

Prevádzkoví pracovníci krízového strediska:

Vlasta Štefková
Anna Bakošová
Marián Švec