Celkový prehľad úhrad v Zariadení pre seniorov
a Domove sociálnych služieb v roku 2017

 
Druh úhrady Výška úhrady na deň Výška úhrady na mesiac
Odborná činnosť I. – II. stupeň odkázanosti 1,00 € 30,00 €
Odborná činnosť III. – IV. stupeň odkázanosti 1,60 € 48,00 €
Odborná činnosť V. – VI. stupeň odkázanosti 2,20 € 66,00 €
Výška úhrady za ubytovanie 3,94 € 118,20 €
Výška úhrady za stravovanie 3,36 € 100,80 €
Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva 0,50 € 15,00 €
 

Tento Cenník nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2017 a ruší sa ním Cenník z 30. 12. 2015.
Je záväzný pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb v Dome sv. Jozefa v Raslaviciach.