Celkový prehľad úhrad v Zariadení pre seniorov
a na rok 2018

 
Druh úhrady Výška úhrady na deň Výška úhrady na mesiac
Odborná činnosť IV. stupeň odkázanosti 1,90 € 57,00 €
Odborná činnosť V. stupeň odkázanosti 2,20 € 66,00 €
Odborná činnosť VI. stupeň odkázanosti 2,50 € 75,00 €
Výška úhrady za ubytovanie 5,51 € 165,30 €
Výška úhrady za stravovanie 3,64 € 109,20 €
Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva 0,50 € 15,00 €
 

Tento Cenník nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2018 a ruší sa ním Cenník z 30. 12. 2016.
Je záväzný pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb v Dome sv. Jozefa v Raslaviciach.