Celkový prehľad úhrad v Zariadení pre seniorov
na rok 2020

 
Druh úhrady Výška úhrady na deň Výška úhrady na mesiac
Odborná činnosť IV. stupeň odkázanosti 2,00 € 60,00 €
Odborná činnosť V. stupeň odkázanosti 2,50 € 75,00 €
Odborná činnosť VI. stupeň odkázanosti 3,00 € 90,00 €
Výška úhrady za ubytovanie 5,51 € 165,30 €
Výška úhrady za stravovanie 4,41 € 132,30 €
Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva 0,80 € 24,00 €
 

Tento Cenník nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2020 a ruší sa ním Cenník z 30. 12. 2017.
Je záväzný pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb v Dome sv. Jozefa v Raslaviciach.